Pretraga
Bookmark and Share
Pozicija Naziv Mjesto Dubina (m) Ocjena
1 Savudrija Savudrija 13 3
2 Lanterna, Zub Umag 16 3
3 Hans Schmidt Rovinj 19 3
4 Fujaga Vrsar 28 3
5 Sv. Ivan na pučini Rovinj 18 3
6 Bagnol Rovinj 18 4
7 Baron Gautsch Rovinj 40 TOP 10
8 Brijuni, Peneda Pula 15 4
9 Fraškerić Banjole 25 3
10 Bumbište Banjole 35 5
11 Raša Trget 25 3
12 Lonjica Brseč 47 4
13 Vis Plomin 25 5
14 Galijula Martinščica 40 4
15 Lina Porozina 55 5
16 Beli Beli 18 2
17 Plava Grota Martinščica 18 3
18 Peltastis Šilo 32 5
19 Glavina Vrbnik 33 3
20 Tenki Vrbnik 43 5
21 Kamenjak Languste Vrbnik 55 3
22 Treća vala Krk 38 3
23 Mali Ćutin Kampor 48 TOP 10
24 Dvostruka Stijena Kampor 45 5
25 Grgur Kanjon Kampor 50 5
26 Tabinja Barbat 22 3
27 Tihany Unije 35 5
28 Male Srakane Mali Lošinj 10 5
29 Margarina Mali Lošinj 45 4
30 Katedrala Mali Lošinj 30 TOP 10
117 Coriolanus Novigrad 30 5