74. lokacija

Greben Topovi

Izbrazdani šljem (Semicassis undulata)
S istočne strane otoka Visa nalazi se otok Greben. Stidljivo izvirujući ne da naslutiti opasnosti. No, o surovosti mora i opasnosti koje skriva najbolje svjedoči njegovo podmorje. Uz obalu otočića Grebena, 30 – 50 metara od obale nalazi se mjesto na kojemu je okončao svoje poutovanje drveni jedrenjak. Malo se zna o tome jedrenjaku jer o njemu svjedoče samo željezni topovi koji leže na dnu, točno onako kako su bili postavljeni na brodu. Bilo je 16 topova, od kojih se 14 nalazi na lokaciji, a dva bončana su premještena u muzej grada Visa. Brod je bio građen od drveta koje je nestalo zbog dugorajne izloženosti morskim organizmima. Pretpostavlja se da se radi o francuskom ratnom brodu s početka 19. stoljeća. U razgledavanje lokacije kreće se zaronom u plavo. Spušta se prema topovima koji se nalaze na dubini od 54 metra, ali već na dubini od 25 metara mogu se vidjeti u plavetnilu. Nakon razgledavanja topova kreće se u izron, lagano smanjujući dubinu uz razgledavanje zidova, procjepa i špiljica. Sami topovi prekriveni su naslagama algi i školjki, ispod njih se mogu vidjeti jastozi. Ka- mene gromade kriju bogat i raznovrstan riblji svijet: murine, kirnje, škrpine, fratre i šarage.


« natrag

Dubina zarona
55

Pozicija

GPS: N 43 02 46 | E 16 15 53 »
Najbliže naselje: Vis
Udaljenost: 5.5 nm

Osnovne značajke

Bookmark and Share