79. lokacija

Vrulja

Vrulja, panorama
Cetina se kao ponornica u jednome kraku spaja s morem. Put pod kraškim tajanstvenim dubinama završit će kod DUBACA, u VRULJI. Tamo se sastaju Mosor i Biokovo. U mnoštvu literature o ronjenju, ova je pozicija označena kao jedna od najboljih, čak i u Europi. To je mjesto na kojemu se litice obrušavaju i više od 100 metara u dubine. Ovdje je miješanje vode okomito, pa se stvara stup slatke vode koji se izdiže iz podzemnih izvora.

Opis ronjenja

Dolazak na lokaciji moguć je isključivo brodom. Sidrenje se obavlja u pličini i roni se plitkim dijelom prema vertikalnom zidu koji počinje nakon 20 metara ronjenja. Zid pada na dubinu od 30 metara, na dnu kojega je veliki otvor iz kojega kulja slatka voda Cetine. Dublje niz kamenitu i pjeskovitu kosinu dolazi se do donjega izvora, koji za ljetnih mjeseci presuši. Na dubini je od 55 metara. Kosina nastavlja dalje padati u dubine preko 100 metara. Ulazak u pliću špilju je zahtjevan zbog izviranja slatke vode i miješanja sa slanom te se stvara turbulencija, stoga je potreban maksimalan oprez. Samo „prikovani“ uz dno imate priliku sigurno ući. Podignete li se, ulazite u struju slatke vode koja kulja prema van i može vas ubaciti u „lift“ prema površini. Temperatura vode je oko 18 °C. Zimi je kuljanje vode jače, ali je tada zaron skoro nemoguć.

Morski život

A kakav je život u ovome podmorskome ušću Cetine? Za razliku od lijenih i širokih ušća u koje rijeka donosi pijesak i mulj, ovdje je glavni građevni materijal kamen. Ali oplemenjen, obrastao životom. Snažne struje miješaju more te stalni tlak slatke vode omogućuje razvoj planktona, a samim time i početak hranidbenoga lanca karakterističnoga po filtratorima. Otuda brojne kolonije raznobojnih spužava, rascvjetalih žarnjaka: promjenjive sumporače, žute moruzgve, crvene spužve Crambe, crv pas. Po krup- nom kamenju ispred špilje uočava se jaki kolorit. Snažno dominira rijetki ružičasti žarnjak Corynactis viridis. Sama špilja je ogoljena i pusta. Mogu se vidjeti jata brancina i cipala.


« natrag

Dubina zarona
50

Pozicija

GPS: N 43 23 57 | E 16 53 18 »
Najbliže naselje: Brela
Udaljenost: 1 nm

Osnovne značajke

Bookmark and Share