63. lokacija

Smočiguzica

Kvrgava zvjezdača, detalj (Marthasterias glacialis)
Ako se najsjeverniji dijelovi otoka Hvara oko rta Smočiguzica na poluotoku Kabel gledaju iz ptičje perspektive, može se zapaziti kako svojim oblikom uvelike podsjećaju na pticu. Osim ove zanimljivosti, koje je moguće vidjeti iz zraka, na tome mjestu možemo pronaći dosta lijepih stvari i u podmorju. Jedna od tih lokacija i je i lokacija duhovita imena Smočiguzica.

Opis ronjenja

Na lokaciju se dolazi brodom koji se sidri u uvali. Nakon sidrenja, valja preplivati do rta po površini, kako bi se lakše pronašla podvodna seka. Stijena se nalazi 50 metara od obale i uzdiže s 18 metara do 10 metara na jednoj stani dok na drugoj strmo pada na 50 metara. Na lokaciji se mogu zateći vrlo jake struje pri manjim dubinama pa valja biti vrlo pažljiv pri ronjenju.

Morski život

Teren je pun udubina, procjepa i kamenih gromada, ispunjen obiljem gorgonija i svih vrsta riba, pa stoga nije čudno susresti velika plova (jata) fratara. Dok se razgledava sika, često će naići škrpina, fratri, a na dnu pokrivenom lijepim pijeskom mogu se pronaći školjkaši. Lokacija je bogata jastozima.


« natrag

Dubina zarona
5
57

Pozicija

GPS: N 43 14 00 | E 16 34 20 »
Najbliže naselje: Bol
Udaljenost: 4 nm

Osnovne značajke

Bookmark and Share

Ronilački centri