4. lokacija

Fujaga

Okati samac (Paguristes eremita)
Duboki Limski zaljev prirodna je granica između Vrsara i Rovinja. To je rijas, staro riječno ušće danas potopljeno morem i prava oaza života. Limski je kanal zaštićeni rezervat i uzgajalište školjkaša. Sam kanal je nešto duži od 10 km, a s obje njegove strane uzdižu se strma brda, ponegdje visoka i do 100 metara.

Opis ronjenja

Plićina Fujaga započinje na tri metra i lagano se spušta niz kosinu do 28 metara. Spuštanjem dolazimo do muljevita dna. Zbog takva dna i miješanja slatke i slane vode vidljivost je smanjena.

Morski život

Muljevito dno otkriva bogat život. U zasjenjenim mjestima svoje lovke pruža opnena voskovica, a i njen rođak, busenasti koralj, odlično se snalazi ovdje. Izbliza je kao umanjena vlasulja. Limski kanal je pravi raj za životinje koje žive filtrirajući more. Zidovi su obloženi raznim spužvama od kojih su najupečatljivije promjenjive sumporače. Mogu se vidjeti i plaštenjaci, crvene bradavičarke, ali i jadranski endem jadranski ciganin.


« natrag

Dubina zarona
3
28

Pozicija

GPS: N 45 07 49 | E 13 36 47 »
Najbliže naselje: Vrsar
Udaljenost: 0.2 nm

Osnovne značajke

Bookmark and Share