51. lokacija

Blitvenica

Crvena moruzgva (Actinia equina)
Južno od otoka Žirja (3 nm), iz kristalno čistog mora izdiže se otočić Blitvenica. Lako ga je zamijetiti po svjetioniku. Zanimljivo je da se južno od Blitvenice nalaze podmorski bezdani, najveći sežu i do 200 metara dubine, no zanimljivu ronilačku lokaciju nalazimo već na 18 metara. To je sika koja se nalazi jugoistočno od Blitvenice.

Opis ronjenja

Jugoistočno od Blitvenice nalazi se sika na dubini od 18 metara. Sidri se na siki i spušta po sidrenom konopu, a onda dalje u dubine. Po dostizanju maksimalne dubine zarona, lagano se kreće prema izronu, smanjujući dubinu. Na poziciji je česta pojava jakih struja.

Morski život

U podmorju oko Blitvenice moguće je pronaći koralje, posebice plemića i među njima: crvenoga koralja. Brojnost gorgonija, velikih crvenih rožnjača, na ovoj lokaciji upućuje na idealne uvjete za rast koralja. Na samoj vertikali litice prava je šuma ovih kolonija, malih životinjica, nalik razgranatom stablu koje može biti veliko preko jednoga metra. U toj šumi pozornost privlači žuta grana – morsko stabalce. To je Alcyonium corlloides koji često raste na mrtvim kolonijama morskoga stabalca. Od crvenoga koralja razlikuje ga mekani kostur. Crveni koralj nalazi se na nepristupačnijim mjestima. Prekrasni crveni kostur čini ga jedinstvenim, ali i ugroženim. Nekad uobičajen na dubinama do 30-ak metara, danas se povlači sve dublje, i preko sedamdeset metara.


« natrag

Dubina zarona
45

Pozicija

GPS: N 43 37 25 | E 15 34 37 »
Najbliže naselje: Žirje
Udaljenost: 3.5 nm

Osnovne značajke

Bookmark and Share

Ronilački centri