42. lokacija

Veli Garmenjak

Žuta gerardia ( Gerardia savaglia)
Veličanstvenost krajolika i bogatstvo života kopnenoga dijela Dugoga otoka ne završava se na površini mora. Ona se nastavlja. More je, ustvari, samo zrcalo, ljepota kopna preslikana u vodi. Jedna od takvih ronilačkih pozicija otok je Garmenjak, smješten na jugozapadnom dijelu Dugoga otoka u Parku prirode Telašćica.

Opis ronjenja

Na poziciju se dolazi brodom i sidri se u uvali na jugoistočnom dijelu Velog Garminjaka. Zaranja se i kreće po zidu koji se spušta na 55 metara. Ovisno o iskustvu ronitelja, spušta se do maksimalne dubine zarona. Nakon dostizanja maksimalne dubine, polagano se penje razgledavajući i istražujući zid. Na povratku će se naići na manju špiljicu.

Morski život

Zid Velog Garminjaka bogato je ukrašen žarnjacima: crvenom rožnjačom, morskim stabalcima, spužvama u kojima se kriju škrpine, podujke, lumbraci. Iznad njih kruže plove (jata) fratara, šaraga i piceva. Smanjivanjem dubine, bogatstvo života se ne smanjuje, već naprotiv, on još buja, samo nekim drugim oblicima. U zasjenjenim dijelovima mogu se vidjeti glavoči leopardi i tabinje. Kako lokacija obiluje brojnim morskim špiljama, mogu se vidjeti i rijetke vrste koje su u njima pronašle svoj dom. Na svega 24 metra dubine u podmorskoj jami možete pronaći izuzetno rijetku dubokomorsku mesojednu spužvu vrste Asbestopluma hypogea.


« natrag

Dubina zarona
12
55

Pozicija

GPS: N 43 52 00 | E 15 10 58 »
Najbliže naselje: Sali
Udaljenost: 7.5 nm

Osnovne značajke

Bookmark and Share