32. lokacija

Maun

Maun, zid
Otok Maun nalazi se zapadno od Paških rebara. Nije naseljen, ali je vrlo zanimljiv, posebice sa strane koja je okrenuta prema otoku Pagu. Lokacija pruža mogućnost ronjenja svim kategorijama, a poseban je doživljaj zaron noću.

Opis ronjenja

Sidri se s unutarnje strane na plićini od 9 metara. Nakon spuštanja kreće se prema zidu koji se obrušava do 40 metara. Nakon dostizanja maksimalne dubine zarona lagano se kreće prema izronu uz pretraživanje procjepa i rupa u zidu. Sigurnosni zastanak obavlja se na plićini.

Morski život

Krajnosti ovoga otoka susreću se i u dubinama. Azurne provalije obrasle su raznim organizmima. Najupečatljivije su kolonije crvenih rožnjača, malih žarnjaka koji grade prekrasna morska stabla. Boja im varira od žute do ljubičaste. Na dubini od 30 metara mogu se vidjeti polja plaštenjaka Clavelina. U zatamnjenim procjepima na pijesku može se vidjeti glavoča leoparda i perjaničara Sabella pavonina koji izgledaju kao „šume palmi”. Najmanjom promjenom struje uvlače se u cjevastu kućicu. U plićem dijelu pri izronu mogu se vidjeti vrijedne dugonoske.


« natrag

Dubina zarona
9
40

Pozicija

GPS: N 44 25 05 | E 14 57 07 »
Najbliže naselje: Novalja
Udaljenost: 1 nm

Osnovne značajke

Bookmark and Share