101. lokacija

Bezdan

Bezdan, izron u jezerce
Punta Bezdan mjesto je gdje se južna strana otoka Koločepa svojim okomitim liticama smiruje i prelazi u sjevernu, pitomiju i pliću obalu. Pod svjetionikom otkrivamo taj dramatični prijelaz. Kamena kosina pretvara se u, kao nožem, odrezanu stubu. Sada je to u dubinama mora vrlo zanimljiva ronilačka lokacija. Kamenje je formiralo brojne prolaze, otvore i špiljice.

Opis ronjenja

Brod se sidri plićini na unutranjoj strani punte Bezdan. Nakon spuštanja do broda, zaron se ne završava, već se može nastaviti roniti prema središtu uvale gdje se nalaze ostatci trabakule "Aurora" (16 – 19 m), a čiji se ostatci nalaze na 5 m, što je pogodno za obavljanje sigurnosnoga zastanka.

Morski život

Bezdan je dobro stanište za brojne vrste. Može se vidjeti rak baba, morsko jaje, plaštenjak koji živi od organskih otpadaka i planktona kao i mahovnjak, a mogu se vidjeti i jaja puža vretena (Fasciolaria lignaria). Ni riblji svijet nije siromašan: slingura i glavoč sigurni su stanovnici ovoga dijela hrvatskoga podmorja.


« natrag

Dubina zarona
1
57

Pozicija

GPS: N 42 39 43 | E 18 01 10 »
Najbliže naselje: Dubrovnik
Udaljenost: 4 nm

Osnovne značajke

Bookmark and Share