100. lokacija

Rikavica

Rikavica, ulaz
Raznolikost otoka Mljeta osigurava odlične uvjeta da svaki posjetitelj može pronaći ono što ga zanima. Dio te ljepote nalazi se u njegovoj utrobi. Pronađeno je nekoliko vrlo zanimljivih špilja, a posebno mjesto zauzimaju špilje čiji su ulazi skriveni ispod površine mora ili su dijelom potopljeni. Jedna od najljepših, čudnoga naziva Rikavica, nalazi se na južnoj strani otoka prema otvorenom moru. Dolaskom iznad nje, na litice, ili ulaskom u sifone ispunjene zrakom kroz podvodni ulaz, bit će jasno zašto nosi taj naziv. Naime, udari mora i sabijanje zraka kroz pukotine u kamenu, proizvode zvuk nalik na riku životinja. Pronalazak špiljne pozicije nije lak jer je ulaz u nju potpuno skriven ispod površine mora. Izgled litica ispod čije se površine smjestila špilja ne da naslutiti da se nešto nalazi ispod površine. Jedino što upućuje jesu crni tragovi na procjepima u stijenama, produkt strujanja zraka iz unutrašnjosti. Ulaz u prostrani hol špilje nalazi se na dubini od 5 metara ispod mora. Otvor je u blizini svoda špilje, tako da se hol širi i prostire u dubinu od 12 metara ispod otvora i prostire se 15 metara u kopno. Veličina otvora dopušta ulazak dovoljne količine sunčeve svjetlosti da hol potpuno osvijetli. Prostrani je hol ispunjen vodom, no prolazi – „dimnjaci“ na suprotnoj strani špilje od velikoga ulaznoga otvora koji se dižu prema površini, završavaju s dva omanja prostora ispunjena zrakom u kojima je moguće normalno disati i čuti zvukove nalik na riku životinja. U špilju je moguće ući ili izići i kroz tunel dužine 15 metara koji počinje na dnu špilje (12 m), lijevo ispod velikoga ulaza i završava u moru na dubini od 18 metara. Prostranost hola omogućava boravak više ronitelja odjednom.

Opis ronjenja

Nakon dolaska na poziciju i sidrenja broda na pličini ispred ulaza u špilju, zaranja se i kreće prema otvoru kroz koji se ulazi u špilju. Spuštanjem u hol špilje na dubinu od 12 metara, nastavlja se roniti naprijed do kraja špilje gdje se započinje dizanje kroz lijevi ili desni dimnjak prema površini. Lagano se dižući kroz desni, dolazi se do sifona ispunjenog zrakom. Prolazi svojom veličinom dopuštaju ronjenje dvaju ronitelja, a sifon boravak dva do tri ronitelja. Nakon razgledavanja drugoga dimnjaka vraća se u hol. Ronjenje se nastavlja razgledavanjem zidova i dna špilje. Povratak na mjesto zarona može se obaviti kroz tunel koji vodi u otvoreno more ili kroz veliki otvor na koji smo ušli u špilju. Ronjenje se može produžiti razgledavanjem okolice špilje i laganim dizanjem po zidu slijedi povratak na mjesto sidrenja broda.

Morski život

Iako je čar ove špilje u zvukovima i igri sunčeve svjet- losti, doživljaj ronjenja bit će upotpunjen pronalaskom primjerka biljnoga i životinjskoga svijeta. Mogu se vidjeti tabinje, škrpine, škrpoči, spužve i žarnjaci po zidovima.


« natrag

Dubina zarona
3
20

Pozicija

GPS: N 42 43 18 | E 17 34 54 »
Najbliže naselje: Pomena
Udaljenost: 13 nm

Osnovne značajke

Bookmark and Share

Ronilački centri