90. lokacija

Drašan

Puž bačvaš (Tonna galea)
Na sjevernoj strani otoka Lastova nalazi se lokacija Drašan. Lako ju je pronaći po metalnoj oznaci pličine, koja za vrijeme oseke skoro izviruje iz mora i čini opasnu zamku za neoprezne nautičare. U njedrima Drašana mnogi su brodovi završili svoj put što se vidi po ostatcima amfora, dijelova brodova i po jednome metalnome brodu novijega datuma. Ovdje morske struje mogu biti vrlo jake. Sika se spušta sa sjeverne strane u dubinu na 50 metara, a unutarnja strana je plića i završava na 35 metara dubine. Dno je od finoga pijeska koji svojom refleksijom svjetla skriva stvarnu dubinu zarona.

Opis ronjenja

Na lokaciju se dolazi isključivo brodom jer je odmaknuta od obale 1 nm. Sidri se na pličini i zaranja istražujući s laganim spuštanjem. Lokacija je raznolika po svojoj strukturi: kamena stijena, dublje su kameni blokovi i udubine, a na dnu pijesak. Na unutranjoj kosini leži metalni brod kojemu su ostala dobro očuvana rebra i razbacani dijelovi broda. Na dnu su dijelovi amfora, koje se mogu u skupinama pronaći i cijele. One su postale sastavni i neodvojivi dio morskoga dna. Ako je vrijeme dobro i morske struje slabije, ova je lokacija vrlo ugodna za ronjenje.

Morski život

U plićem dijelu mogu se pronaći škrpine, pokoji jastog, fratri i veće plove crneja, modraka. Dublje su rakovi samci, ugori, podujke i sipe koje drijemaju u sjenovitim dijelovima. Na dnu, u pijesku, zaštićeni zakonom, borave puževi bačvaši, ribe gušteri, pauk bijelac, matuličići, jere kirnjice, vladike, knezovi.


« natrag

Dubina zarona
1
50

Pozicija

GPS: N 42 46 50 | E 16 56 30 »
Najbliže naselje: Zaklopatica
Udaljenost: 4 nm

Osnovne značajke

Bookmark and Share