10. lokacija

Bumbište

Bumbište, zid
U zaron se dolazi brodom koji se veže na već post- avljenu bovu. Zaron počinje na osam metara nakon čega počinje okomiti zid koji se postupno spušta do dubine od 30 metara. U odnosu na ronilačko iskust- vo, moguće je ronjenje do 12,20 ili do 35 metara. Zidovi obiluju florom i faunom gdje se ističu spužve sumporače, raznovrsne alge, školjkaši. Knezovi, lumbraci, crneji, škrpine, i rijetka vrana uljepšavaju ionako lijepu lokaciju. Špilja, koju zovu Katedrala, u sebi skriva mnoštvo fratara, kavala, šaraga i ostalih ribljih vrsta. Od velikih grabežljivaca skrivaju se plove (jata) malih gira. Lokacija je pogodna za sve kategorije ronitelja. Izranja se preko zida na plato s kojega se, uz sigurnosni konop, diže na brod ili na obalu.


« natrag

Dubina zarona
35

Pozicija

GPS: N 44 48 45 | E 13 51 41 »
Najbliže naselje: Banjole
Udaljenost: 0.5 nm

Osnovne značajke

Bookmark and Share