9. lokacija

Fraškerić

Fraškerić, otvor ka suncu
Fraškerić je otočić u blizini Banjola. Do lokacije se dolazi brodom i veže na već unaprijed postavljenu sigurnosnu bovu. Ronjenje započinje na 4 metra dubine i prolazi se kroz četiri špilje i uz zanimljiv zid. Lokacija je zaštićena od vjetrova i struja pa zadovoljava potrebe za ronjenje svih kategorija ronitelja. Uz vođenje kroz špilje mogu se vidjeti svi njezini skriveni dijelovi. Tijekom ronjenja dubina se skoro uvijek kreće na oko 20 metara. Fotografi i snimatelji na ovoj lokaciji mogu načiniti dobre snimke jer je u ronilačkom smislu manje zahtjevna, a u slikovnom vrlo bogata. Pozicija obiluje algama, žarnjacima, mnoštvom školjki, ima i ugora, škrpina, fratara, piceva, hobotnica, hlapova i rakova.


« natrag

Dubina zarona
25

Pozicija

GPS: N 44 49 27 | E 13 50 27 »
Najbliže naselje: Banjole
Udaljenost: 0.2 nm

Osnovne značajke

Bookmark and Share