TRIMIX

Jedna od plinskih mješavina koja se koristi za tehnička ronjenja preko 40 metara dubine naziva se TRIMIX. Naziv govori da se radi o trokomponentnoj mješavini (kisik, dušik i helij). Najčešće se koristi za ronjenja na dubinama od 40 do 100 metara. Za svaku dubinu priprema se određena mješavina koja predstavlja BEST MIX za tu dubinu, tj. ima optimalnu količinu ovih triju plinova za tu dubinu. Oznake na bocama za TRIMIX su primjerice TX 16/40 gdje prvi broj označava postotak kisika, a drugi broj označava postotak helija u mješavini, naravno ostatak do 100 % je dušik. TRIMIX mješavine optimalne su za duboka ronjenja preko 40 metara jer se u mješavinu dodaje inertni plin helij kako bi zamijenio kisik i dušik koji ne smijemo disati u postotku u kojemu se nalaze u zraku na većim dubinama zbog toksičnog djelovanja. Kisik postaje toksičan pri parcijalnom tlaku od 1,6 bara, a dušik izaziva dušikovu narkozu (‘pijanstvo velikih dubina’) pri parcijalnom tlaku od 3,5 bara i više.

S obzirom na to da se smanjuje količina kisika, neke od TRIMIX mješavina ne smijemo disati od površine jer na površini imaju premali parcijalni tlak kisika te moramo koristiti tzv. travel mix mješavine koje dišemo na početku ronjenja i pri povratku s velike dubine.

Pri ronjenju na dubine između 60 i 100 metara s TRIMIX mješavinama trebamo minimalno tri mješavine za takva ronjenja. Jedna mješavina je tzv. bottom mix, u ovom slučaju TX, druga mješavina je travel mix za povratak, koji se započinje disati na polovici od maksimalne dubine pri povratku, te treća mješavina je deko mix koji se diše do površine.

Ove procedure upotrebe određenih mješavina i njihova upotreba na dubini različite su između različitih škola te neke škole imaju npr. standardne tri TRIMIX mješavine od kojih se prva koristi u rasponu od 40 do 60, druga od 60 do 80 i treća od 80 do 100 metara.« natrag