Zaštićene vrste

Svijest o očuvanju okoliša u 21. stoljeću u svima nama je duboko usađena. Pitanje je samo naše volje da po toj savjesti i djelujemo. Zaštita okoliša u ronjenju obuhvaća i aktivnosti i prije i poslije zarona, ne samo u ronjenju. Od pripreme, dolaska na lokaciju, zarona, odlaska s lokacije, čišćenja opreme, naš zaron bi trebao proći tako da poslije nas nitko ne može znati da smo tamo ronili. Živi svijet podmorja danas je ugroženiji nego ikad. Krhkom svijetu iz dana u dan pridružuju se nove vrste na listu ugroženih vrsta pa vlade mnogih zemalja, tako i Hrvatske, zakonom zaštićuju ugrožene i važne vrste propisujući i visoke kazne.

SISAVCI sredozemna medvjedica (Monachus monachus), obični dupin (mali dupin) (Delphinus delphis) i sve ostale vrste kitova (Cetacea) koji se zateknu u Jadranskom moru, dobri dupin (Tursiops truncatus)

GMAZOVI glavata želva (Caretta caretta), zelena želva (Chelonia mydas), sedmopruga usminjača (Dermochelys coriacea)

RIBE morska paklara (Petromyzon marinus), pas tupan (Carcharhinus plumbeus), pas modrulj (Prionace glauca), jaram, mlat (Sphyrinidae Sphyrna zygaena), butor (Galeorhinus galeus), volonja (Heptranchias perlo) glavonja (Hexanchus griseus), pas lisica (Alopias vulpinus), psina golema (Cetorhinus maximus), velika bijela psina (Carcharodon carcharias), kučak (Isurus oxyrinchus), kučina (Lamna nasus), psina zmijozuba, trošiljka (Carcharias taurus), psina zmijozuba, petošiljka (Odontapsis ferox), žutuga (Dasyatis pastinaca), leptirica (Gymnura altavela) golub uhan (Mobula mobular), pilan (Pristidae Pristis pectinata) UT(A) volina (Dipturus batis), klinka (Dipturus oxyrinchus), Rhinobatos rhinobatos, prasac (Oxynotus centrina), sklat žutan (Squatina oculata), sklat sivac (Squatina squatina), jesetra (Acipenser gueldenstaedtii), jadranska jesetra (Acipenser naccarii), atlantska jesetra (Acipenser nudiventris sim, Acipenser sturio), moruna (Huso huso), jegulja (Anguilla anguilla), čepa (Alosa fallax), crnomorska haringa (Alosa immaculate, Alosa pontica), obrvan (Aphanius fasciatus), koljuška (Gasterosteus aculeatus), konjić dugokljunić (Hippocampus guttulatus, Hippocampus ramulosus), konjić kratkokljunić (Hippocampus hippocampus), Tortoneseov glavočić (Pomatoschistus tortonesei), drozd (Labrus viridis)

RAKOVI Salmoneus sketi, Acartia italica, Badijella jalzici, Speleophria mestrovi, Speleohvarella gamulini MAHOVNJACI Hornera lichenoides

ŽARNJACI crni busenasti koralj (Antipathes dichotoma), sredozemni crni koralj (Antipathes mediterranea), crni koralj (Antipathes subpinnata), zvjezdani koralj (Astroides calycularis), žuta gerardia (Gerardia savaglia)

BODLJIKAŠI panceriova zvjezdica (Asterina panceri), zmijolika zvijezda (Ophidiaster ophidianus), igličasti ježinac (Centrostephanus longispinus)

MEKUŠCI kamotočac (Pholas dactylus), prstac (Lithophaga lithophaga), periska (Atrina pectinata,Atrina fragilis), plemenita periska (Pinna nobilis), venerin puž (Pinna rudis, Erosaria spurca), zupka (Luria lurida), kruška (Zonaria pyrum), kvrgavi Tritonov rog (Charonia lampas,Ch. rubicunda, Ch. nodiferum), Tritonova truba (Charonia tritonis,Ch. seguenziae), Argusovo oko (Ranella olearia), puž bačvaš (Tonna galea), prugasta mitra (Mitra zonata)

SPUŽVE velika kremenjača (Geodia cydonium Sarcotragus spinosulus) morske naranče (Tethya spp.), mekana rogljača (Axinella cannabina), zvjezdasta rogljača (Axinella polypoides), dubokomorska mesojedna spužva (Asbestopluma hypogea), špiljska sumporača (Aplysina cavernicola), Petrobiona massiliana, dubokomorska spužva staklača (Oopsacas minuta)

BILJKE oceanski porost (Posidonia oceanica (L.) Delile), čvorasta morska resa, (Cymodocea nodosa (Ucria) Asch.), morska svilina (Zostera marina L.), patuljasta svilina (Zostera noltii)

ALGE Caulerpa prolifera (Forsskĺl) J. V. Lamouroux, Penicillus capitatus Lamarck, Cystoseira amentacea var. spicata (Ercegovic) G.Iaccone Fucus virsoides J. Agardh, Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh, Cystoseira compressa (Esper) Gerloff & Nizamuddin, Cystoseira corniculata (Turner) Zanardini, Cystoseira crinita Duby, Cystoseira crinitophylla Ercegović, Cystoseira spinosa Sauvageau (Cystoseira adriatica Sauvageau), Cystoseira squarrosa De Notaris Cystoseira zosteroides C. Agardh, Sargassum hornschuchii C. Agardh Sargassum vulgare C. Agardh, Laminariaceae Laminaria rodriguezii Bornet, Lithophyllum byssoides (Lamarck) Foslie (Lithophyllum lichenoides), Lithophyllum dentatum (Kützing) Foslie, Lithophyllum tortuosum (Esper) Foslie, Titanoderma trochanter (Bory de SaintVincent)Benhissoune, Boudouresque, Perret-Boudouresque & Verlaque (Goniolithon byssoides)« natrag